Skydda dig på nätet – 5 tips

skydda dig på nätet

Det är idag svårt att ens tänka sig en vardag utan internet. Vi är ständigt uppkopplade via mobiltelefonen i fickan eller väskan, vi gör alla bankaffärer via internet och en stor del av den underhållning vi tar del av sker online.

Att leva digitalt innebär risker. Data kan avlyssnas och känsliga uppgifter kan stjälas. Det blir allt vanligare med internetbedrägerier och identitetsstölder. Det gäller att vara försiktig på nätet, men hur exakt ska man gå tillväga för att minska risken att drabbas av problem? Här är fem konkreta tips som vi hoppas kan vara till nytta!

1. Byt lösenord då och då

Hur många gånger har du egentligen bytt lösenord för exempelvis ditt e-postkonto? Generellt är vi mycket dåliga på att byta lösenord, och det är något som kan orsaka stora problem. Det är viktigt att dels byta med jämna mellanrum, dels ange lösenord som är svåra att knäcka. Majoriteten av olika tjänster på internet uppmanar oss att komma på mer avancerade och svåra lösenord och det är en uppmaning du bör följa.

Tips: Sätt av en halvtimme en gång i månaden för att byta lösenord för e-post, Facebook och andra konton. För att underlätta både proceduren i sig och att komma ihåg lösenorden, kan du använda dig av keyring-funktioner i molnet (till exempel iCloud) eller i din webbläsare.

2. Svara inte på “fantastiska” erbjudanden

Du får förmodligen då och då meddelanden till din e-postadress med helt “fantastiska” erbjudanden av olika slag. Det kan till exempel handla om att du måste sätta in en summa pengar för att få ut ett betydligt större belopp (som i fallet med de ökända Nigeria-breven). Förmodligen har du också träffat på mail med avsändare som vill betala ut pengar till dig av någon anledning, till exempel för att du tydligen har vunnit något slags lotteri. I 100% av fallen är dessa mail utskickade i syfte att begå bedrägerier och du ska absolut inte följa någon av instruktionerna i dem.

3. Var försiktig med din kommunikation på Facebook

Du bör vara försiktig med vilken information om dig själv som du delar på Facebook och vilka personer som kan se den. Om du inte har bekantat dig med sekretessinställningarna för ditt konto bör du göra det snarast. Ställ in att endast dina vänner kan se din information och det du delar.

På Facebook gäller det att också vara försiktig med vilka du godkänner som vänner. En person som anger att han eller hon vill bli din vän kan vara en bedragare som vill få tag på din personinformation eller be dig om pengar på olika sätt. Många identitetsstölder har startat med en enkel vänförfrågan på Facebook.

4. Var försiktig med vad du kommunicerar på nätet

När man kommunicerar via en skärm istället för öga mot öga är det lätt hänt att man släpper på integriteten och är allmänt oförsiktig med vad man kommunicerar. Det är något du bör vara mycket uppmärksam på. Om möjligt ska du vara mer försiktig med att lämna ut uppgifter om dig själv och ditt liv på nätet än vad du är i verkliga livet. På så sätt kan du undvika att känslig information kommer i orätta händer.

5. Ta hjälp av banken och polisen

Banken står på din sida när det gäller bedrägerier, detta av två enkla (och krassa) anledningar. För det första vill banken att du uppfattar den som en pålitlig partner. För det andra vill banken inte ha negativ publicitet. Kontakta banken omedelbart om du tror att du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller om det finns risk för det (till exempel om du har lämnat ut dina kortuppgifter). Du kan också kontakta banken för att få råd om olika investeringar och erbjudanden som du får via e-post.

Om du blir utsatt för bedrägeri ska du givetvis också kontakta polisen och göra en polisanmälan. Chansen att polisen genom utredning lyckas lösa fallet är liten, men polisanmälan i sig är ett krav för att du ska kunna gå vidare med olika krav (till exempel mot ett kreditkortsföretag).

Låt privatekonomin avgöra valet mellan rörligt och bundet

bundet eller rörligt

Vad som är det bästa alternativet för bolån – rörligt eller bundet – är en av de eviga frågorna. Den är dock kanske ännu mer aktuell just nu när det råder stor osäkerhet om hur räntorna kommer att utvecklas de kommande åren. Så, vad är det bästa alternativet just idag? Svaret är inte helt enkelt och det är viktigare än någonsin att ta en ordentlig titt på den egna ekonomin innan man tar ett beslut. Det är trots allt möjligheten att kunna betala de löpande räntorna och amorteringarna som är det mest centrala.

Har du en svag ekonomi med små marginaler?

Boräntorna bottnade för ett par månader sedan, och om inget mycket oförutsett inträffar kommer de att höjas sakta men säkert successivt de kommande kvartalen och åren. Inflationssiffrorna och inflationsförväntningarna stiger och det börjar bli dags för Riksbanken att påbörja höjningar av reporäntan. Det kommer inom kort att bli dyrare att bo, och om det finns inga tvivel.

Om du redan idag har små marginaler i ekonomin, kan det vara en god idé att binda räntan idag. Detta tips gäller även om inkomsterna i hushållet är blygsamma i förhållande till bostadens värde. För att minska risken att få väsentligt högre boendekostnader de kommande åren kan ett tips vara att binda åtminstone delar av bolånet på tre eller fem år. Särskilt treårsräntorna är historiskt sett mycket billiga i dagsläget.

Du behöver dock inte ha en svag ekonomi för att fundera på att binda boräntorna. Att binda kan också vara ett sätt att få mer sinnesro i vardagen. Det är många som är oroliga för vad som kommer att ske med räntorna, men med bundna räntor vet du exakt vad du ska betala varje månad och kan planera efter det.

Har du en god ekonomi?

Om du har en god ekonomi, med åtminstone hyggliga inkomster och en hanterbar skuldsättning, finns inte samma brådska med att binda bolånen. Istället kan du med fördel låta lånet, eller delar av det, vara rörligt för att kunna göra extra amorteringar. Att göra extra amorteringar på bundna lån är långt ifrån lika fördelaktigt, eftersom det finns en risk att bolåneföretaget debiterar ränteskillnadsersättning.

De extra amorteringarna gör att skulden hela tiden minskar och att räntekostnaderna också gör det. När räntorna börjar ticka uppåt finns risken att de rörliga lånen kommer att kosta betydligt mer än bundna lån (om de binds på dagens låga räntenivåer), men de extra amorteringarna kan kompensera för detta.

Tumregler svag/stark ekonomi

Om du idag har svårt att betala räntor och amorteringar löpande är du i en situation då din ekonomi inte kan sägas vara annat än svag. Kan du å andra sidan med lätthet betala både räntor, amorteringar och dessutom en extraamortering per månad eller kvartal är din ekonomi stark. De flesta hushåll hamnar givetvis mitt emellan dessa två ytterligheter och hur ska man göra för att få en bild av om ekonomin är svag eller stark, och om det är bäst att ha bundna eller rörliga lån?

Swedbank har tagit fram ett par tumregler som du kan använda som grund för ditt beslut.

Hur stor är hushållets buffert?
Mindre än tre månadslöner – tecken på svag ekonomi
Mer än tre månadslöner – tecken på stark(are) ekonomi

Finns utrymme att spara minst 10% av lönen per månad?
Om nej – indikation på svag ekonomi
Om ja – indikation på stark ekonomi

Kan du/ni bo kvar även vid skilsmässa/sjukskrivning/arbetslöshet?
Om nej – tecken på svag ekonomi
Om ja – tecken på mer robust ekonomi.